Hollow Pin Chains

Hollow Pin Chains

Contact Us

Details

 pic38.gif

Chain No.

Pitch

Roller diameter

Width Between inner plates

Pin diameter

Pin Length

nner plate depth

Ultimate tensile strength

Average tensile strength

Weight per meter

Type

P

dmax

bmin

dmax

dmax

L max

Lc max

hmax

Q min

Q0

q

 

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

KN

KN

kg/m

 

10BHB

15.875

10.16

9.65

5.94

4.04

19.3

20.6

14.7

17.0

28.2

0.84

A

12BHB

19.05

12.07

11.68

6.50

4.00

21.6

22.8

15.9

23.6

26.2

1.06

A

60HB

19.05

11.91

12.70

7.00

5.01

25.5

26.6

18.0

20.0

22.4

1.37

A

HB35

35.0

20.00

16.00

13.35

10.20

30.4

31.6

26.3

23.52

26.5

2.02

B

*40HB

12.7

7.95

7.85

5.63

4.00

16.5

17.6

12.0

11.0

12.1

0.55

B

*50HB

15.875

10.16

9.40

7.03

5.13

20.7

21.9

15.09

20.0

22.1

0.89

B

*60HB

19.05

11.91

12.70

8.31

6.00

25.8

26.4

18.0

24.0

26.7

1.28

B

*80HB

25.4

15.88

15.75

11.10

8.03

32.7

33.9

24.0

52.0

60.4

2.50

B

*08BHF

12.7

8.51

7.75

6.55

4.50

16.4

17.6

11.8

11.1

12.1

0.56

B

*60HPF1

19.05

11.91

12.70

8.31

5.01

25.5

26.8

18.0

28.0

30.9

1.38

B

 

 

pic39.gif

 

 

Chain No.

Pitch

Roller diameter

Width Between inner plates

Pin diameter

Pin Length

Inner plate depth

Ultimate tensile strength

Average tensile strength

Weight per meter

Type

P

dmax

bmin

dmax

dmax

L max

Lc max

hmax

Q min

Q0

q

 

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

KN

KN

kg/m

 

C2042HP

25.4

15.88

7.85

5.63

4.00

16.6

17.4

12.0

11.0

13.4

0.82

A

C2052HP

31.75

19.05

9.53

7.22

5.13

20.5

21.8

15.0

20.4

23.5

1.25

A

C2062HP

38.1

22.23

12.70

8.31

6.00

25.8

26.8

17.0

24.0

27.8

1.72

A

C2082HP

50.8

28.58

15.75

11.10

8.03

32.7

33.9

24.0

52.0

57.1

3.54

A

C2052HPF1

31.75

19.05

4.40

7.03

5.12

20.0

21.5

15.3

15.0

17.3

1.21

A

63HPF1

63.0

40.00

15.00

16.00

12.10

35.0

36.2

28.5

50.0

56.9

4.20

A

HP50

50.0

31.00

14.50

13.20

10.40

31.1

32.5

25.0

30.0

34.2

3.29

A

FK4202HP

50.8

31.80

15.00

14.00

10.10

36.3

39.0

26.0

42.0

51.5

3.75

A

FK4203HP

76.2

31.80

15.00

14.00

10.10

36.3

39.0

26.0

42.0

47.1

3.01

A

FK42035HP

88.9

31.80

15.00

14.00

10.10

36.3

39.0

26.0

42.0

51.3

2.79

A

FK4204HP

101.6

31.80

15.00

14.00

10.10

36.3

39.0

26.0

42.0

51.6

2.63

A

FK8403HP

76.2

47.60

19.00

19.05

13.60

43.8

46.3

39.0

84.3

97.8

6.81

A

FK8404HP

101.6

47.60

19.00

19.05

13.60

43.8

46.3

39.0

84.3

97.7

5.78

A

2062HPF

38.1

20.00

8.00

8.00

5.30

19.6

20.7

17.3

25.0

28.9

0.98

B

FK1650HP

50.8

30.00

10.50

11.40

8.20

27.4

28.6

26.0

50.0

53.7

2.56

B

HP63

63.0

30.00

10.50

11.40

8.10

26.7

28.1

26.5

50.0

53.8

2.07

B

FK16100HP

100.0

30.00

10.50

11.40

8.20

27.4

28.6

26.0

50.0

53.6

1.56

B

*C2040HP

25.4

7.95

7.85

5.63

4.00

16.6

17.4

12.0

11.0

12.4

0.46

C

*C2050HP

31.75

10.16

9.40

7.03

5.13

20.9

21.9

15.09

20.0

22.2

0.76

C

*C2060HP

38.1

11.91

12.70

8.31

6.00

25.8

26.8

17.0

24.0

28.6

1.02

C

*C2080HP

50.8

15.88

15.75

11.10

8.03

32.7

33.9

24.0

52.0

60.4

1.98

 

 

pic40.gif

Chain No.

Pitch

Roller diameter

Width Between inner plates

Pin diameter

Pin Length

Inner plate depth

Ultimate tensile strength

Average tensile strength

Weight per meter

Type

P

dmax

bmin

dmax

dmax

L max

Lc max

hmax

Q min

Q0

q

 

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

KN

KN

kg/m

 

08BHPF2

12.7

8.51

13.2

6.65

5.20

18.0

19.2

11.8

10.0

11.8

0.50

A

10BHPF1

15.875

10.16

13.41

7.03

5.00

19.2

20.2

14.0

17.0

19.0

1.65

A

60HPF2

19.05

11.91

11.23

5.63

4.05

16.5

17.6

10.4

10.0

12.0

0.62

A

63HP

63.0

40.00

23.50

16.00

12.00

35.3

38.3

28.6

65.0

71.3

4.14

B

63HPF2

63.0

40.00

25.80

14.00

8.20

39.1

41.1

20.0

50.0

56.7

4.17

B

63HPF4

63.0

40.00

23.50

16.00

12.30

34.7

37.7

28.6

44.0

48.9

4.13

B

C2122HPF1

76.2

40.00

29.00

17.81

12.70

43.3

44.7

38.1

53.34

59.0

7.05

B

CONTACT WITH US
足球比分直播500 在线棋牌娱乐 捕鱼大师官网 10月有百家乐连赢奖励的博彩公司 网上的棋牌是什么套路 股票退市规则 武汉晃晃麻将规则 电玩千炮捕鱼下载安装 武汉麻将约战在哪里下载 街机千炮捕鱼解密版 重庆麻将血战到底规则